Nội dung và những quy định tuyển đại lý, cộng tác viên